Aanpak

Wij pakken softwareontwikkeling aan volgens de Scrum methodiek. Dit maakt onze projecten inzichtelijk en voorspelbaar. De succesvolle projectuitvoering borgen we met de Prince2 projectmanagement methode.

Ieder project starten we met een ‘agreement on the problem’. Hierin stellen we samen vast welk probleem de grondslag vormt voor het project en zorgen we dat doelen en succesfactoren van het project helder worden vastgelegd. Tijdens de projectuitvoering dient het als houvast bij de noodzakelijke projectkeuzes. Samen met jou definiëren we mogelijke oplossingen voor het probleem. We letten er kritisch op dat deze oplossing ook écht een oplossing is voor het vastgestelde probleem.

Elk ontwikkelproject start met een zogenaamde sprint 0, de voorbereidende eerste iteratie in de Scrum methodiek. Op functioneel, technisch, infrastructureel en testvlak worden activiteiten uitgevoerd om vervolgens verder te kunnen met de uitvoerende sprints. De projectmanager zorgt samen met de klant voor de samenstelling van de projectorganisatie en het betrekken van de stakeholders. 

Ontwikkelstraat

Vaak vormen we binnen het project een ontwikkelstraat voor de klant om de geplande functionaliteit op te leveren. Onze aanpak, processen en gebruikte standaarden in deze ontwikkelstraat waarborgen een kwalitatief goede, snelle en voorspelbare levering van de projectdeliverables.