De wereld verandert

De wereld verandert snel. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld, nieuwe businessmodellen gecreëerd en jij vraagt je af hoe je op die ontwikkelingen kunt inhaken. Want dat de IT verandert, is een feit. Die veranderingen omarmen en benutten is de werkelijke uitdaging. Nieuwe toekomstscenario’s kunnen alleen worden ontwikkeld met een bundeling van verschillende disciplines. Juist daarin hebben wij grote toegevoegde waarde. Met onze expertise en ervaring in veranderprojecten, en door gebruik te maken van de Cloud, het Internet of Things, Business Intelligence en Integratie werken we samen met jou aan je toekomst. Hoe vallen verschillende ontwikkelingen samen, welke keuzes moeten worden gemaakt en welke aanpak is het meest effectief? Het zijn allemaal vragen die we samen met je beantwoorden. Met onze integratiekennis en technologie en onze ervaren collega’s helpen we je de extra stap te zetten om voorbereid te zijn op alle veranderingen.

"Het samen laten werken van systemen en afdelingen."

Achterhalen klantbehoefte inclusief draagvlak - MetaPlan

Integratieprojecten zijn noodzakelijk, maar ook ingrijpend. Voldoende draagvlak binnen je organisatie is dan ook essentieel. Met onze MetaPlan-aanpak faciliteren we een sessie om de juiste richting te bepalen en draagvlak te ontwikkelen.

Probleem analyseren - Thinking Processes

Word je geconfronteerd met steeds terugkerende problemen? Zijn er drempels die de uitvoering van de projecten belemmeren? Met onze TOC – Thinking processes analyseren we de huidige aanpak. We helpen je organisatie naar een hoger niveau te tillen en maken je projectaanpak succesvoller.

Klanten helpen

Jou als klant optimaal ondersteunen. Dat is onze ambitie en die realiseren we met de juiste kennis en aanpak. We formuleren een heldere integratiedoelstelling waarbij we rekening houden met de lange termijn. Wat zijn de business drivers, welke markttrends zijn relevant, hoe verandert de organisatie en waar staat deze over vijf jaar? Met antwoorden op deze vragen ontwikkelen we een toekomstvaste oplossing voor jouw integratievraagstukken.