INTERNET OF THINGS - VAN BUZZWORD NAAR DIFFERENTIATOR

Internet of Things (IoT) is een buzzword welke de laatste tijd niet meer weg te denken is uit ons trend landschap. Iedereen heeft het over Internet of Things of een van de vele synoniemen hiervan, maar wat is IoT nu precies? In aankomende blogserie van drie artikelen ga ik in op IoT als trend, passeren enkele concrete voorbeelden de revu en kijken we hoe jouw organisatie concreet aan de slag kan gaan.

DATA DRIVEN DECISIONS & ACTIONS 1/2

In een blogserie van twee artikelen gaan we in op de alomvattende Big Data-vraag - Hoe benutten wij onze Big Data nu optimaal? - In deel 1 bespreken we de obstakels die je tegen kunt komen en wat ons antwoord is op deze vraag: Analytics Continuum - Data Driven Decisions and Actions.

DIGITALE TRANSFORMATIE KAN HET OF MOET HET?

Digitale transformatie hoor je steeds vaker als term en, zoals ook aangegeven in mijn Blog artikel over WPC 2016, is het geen hype maar een noodzaak. Veel bedrijven hebben moeite met het de inhoud van digitale transformatie. Het is niet voldoende om de bedrijfsvoering steeds verder digitaliseren en een kwestie van 'we moeten wel'. Voor een echte transformatie is focus ontzettend belangrijk! Onder de druk van tijd worden er beslissingen genomen zonder dat er een door management ondersteunde en gefundeerde strategie achter zit.

MARCO VAN DER STEIJLE 04 January 2017

Reacties