tijdig klaar zijn voor de invoering van de AVG

Ook tijdig klaar zijn voor de invoering van de AVG?

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum is in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van kracht. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wij organiseren 1 februari een kennissessie AVG in Amersfoort. Tijdens de kennissessie ziet u tevens concrete praktijkvoorbeelden hoe technologie ongestructureerde data opspoort die niet AVG compliant is. Uiteraard laten we ook zien hoe dezelfde technologie ervoor zorgt dat u wel gaat voldoen aan de AVG.

Het programma van deze kennissessie wordt u aan geboden door de eSpecialisten in samenwerking met Caesar Overheid, Fairbanks en Veritas.

Wilt u voorafgaand het event al aan de slag en een afspraak maken? Laat het ons weten via e.altenburg@caesar.nl.

Voor geïnteresseerden die na de kennissessie direct aan de slag willen, bieden wij het volgende programma aan:

AVG Programma
Het programma om tijdig klaar te zijn voor de invoering van de AVG is gebasseerd op onderstaand stappenplan.

Stap 1 Privacy Impact Assesment (PIA)

Samen met de verantwoordelijke voor gegensbescherming in uw organisatie voeren we een Privacy Impact Assesment uit. De PIA is een instrument om de privacyrisico’s van gegevensverwerking in kaart te brengen. Op basis daarvan worden vervolgens maatregelen gedefinieerd om risico’s te minimaliseren.

Stap 2 Gegevensanalyse 

Op basis van de uitkomsten van de PIA bepalen we welke onderdelen van uw informatiehuishouding nader onderzocht moeten worden. Deze analyse wordt volledig geautomatiseerd uitgevoerd met behulp van geavanceerde tooling van Veritas. De uitkomsten van deze analyse geven aan welke gegevens niet aan de AVG voldoen en wat er moet gebeuren om er wel aan te kunnen voldoen.

Stap 3 Informatiehuishouding op orde brengen
Op basis van de uitkomsten van de gegevensanalyse brengen we samen met u de informatiehuishouding op orde. De tooling van Veritas wordt gebruikt om in te grijpen in de databronnen die niet voldoen aan de AVG. Dit betekent dat gegevens worden verwijderd, verplaatst of er wordt samenhang aangebracht, zodat u kunt voldoen aan de AVG vereisten.

Parallel aan bovenstaande stappen gaan we samen met u aan de slag met het herformuleren van beleid en het herinrichten van uw organisatie, processen en systemen.

Meld je hier aan!

EDDIE ALTENBURG-COLLIN 22 December 2017

Reageer op dit bericht